Certifikat Status Distrikt

SBF nyheter


Hur går miljöcertifiering till?

Läs igenom handledningarna
Ladda ner blankett, fyll i erfoderliga fält och spara PDF dokumentet lokalt på Er PC.
Bifoga dokumentet i ett Epost till distrikets miljörådgivare.
När distriktet har fått blanketten kommer ett miljö certifikat att skickas till klubben

Klubbar som saknar permanent anläggning och ej arrangerar tävlingar

Detta gäller för så kallade brevlåde klubb som ej har någon fast anläggning och
inte arrangerar tävling på tillfällig anläggning t.ex rally.
Fyll i första delen av Blankett permanent anläggning

Klubbar med permanent anläggning och ej arrangerar tävlingar

Detta gäller klubbar som har fast anläggning för träning och tävling och
ej arrangerar tävling på tillfällig anläggning t.ex rally.
Fyll i hela Blankett permanent anläggning

Klubbar som har permanent anläggning och arrangerar tävlingar

Detta gäller klubbar som har permanent anläggning för träning och tävling
och arrangerar tävling på tillfällig anläggning t.ex rally.
Fyll i hela blankett permanent anläggning och hela blankett tävling tillfällig anläggning

Klubbar som saknar permanent anläggning och arrangerar tävlingar

Detta gäller klubbar som saknar permanent anläggning för träning och tävling
och arrangerar tävling på tillfällig anläggning t.ex rally.
Fyll i första delen av blankett permanent anläggning och hela blankett tävling tillfällig anläggning

Klubbar som har träningsområden utanför permanent anläggning

Detta gäller klubbar som har träningsområden utanför permanent anläggning
Fyll i hela blankett träningsområde utanför permanent anläggning


Glöm inte att läsa handledningen till blanketterna

Hitta ditt distrikts miljörådgivare


Artikel om BULLZIP skrivar drivrutin
Direktlänk från Er WEB server till ett speciellt distrikt på denna server, se meny Hjälp

Länkar
Miljörevisions blankett för klubb och permanent anläggning
 
Handledning till miljörevision blankett för klubb och permanent anläggning
 
Miljörevisions blankett för tävling på tillfällig anläggning
 
Handledning till blankett för tävling på tillfällig anläggning
 
Miljörevisions blankett träningsområde utanför permanent anläggning
 
Handledning till blankett träningsområde utanför permanent anläggning
 
BULLZIP PDF printer används för att skapa pdf dokument som fil på lokal hårddisk
 
Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy
Miljöbalken(1998:808)

Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll
FAP 512-2
Avfallsförordningen (2011:927)

NFS 2004-16 Naturvårdsverkets allmänna råd om ljud